COVID-19 Warning to all TimeWaver users and partners: TimeWaver is not approved for the diagnosis or treatment of COVID-19. TimeWaver is a medical product for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other uses of TimeWaver are not recognised by mainstream medicine due to lack of evidence as defined by mainstream medicine.TimeWaver supports and encourages the implementation of the prevention measures for COVID-19 published by the World Health Organisation (WHO). If you, your family or clients experience any of the COVID-19 symptoms described by the WHO, we recommend that you seek medical diagnosis and treatment.

TimeWaver

Systemy®1TimeWaver
dla profesjonalnych użytkowników

Ciało i umysł w harmonii

TimeWaver
Frühlingsangebote

Sichern Sie sich bis zu 25% Rabatt!

Bis zum 30. April 2023

Sichern Sie sich bis zu 25% Rabatt!

Bis zum 30. April 2023

TimeWaver Summer World
TimeWaver Summer World
TimeWaver Summer World
TimeWaver Summer World

Witamy w świecie TimeWaver!

Odkryjcie Państwo możliwości technologii Pola Informacyjnego i zastosowania częstotliwości

Zintegrowane metody stosowania dla różnych praktyk

Doświadczenie TimeWaver

TimeWaver
TimeWaver Video

Dzięki TimeWaver można analizować i harmonizować głębsze połączenia i tła mentalnych i materialnych nierównowag w Polu Informacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o opiekę medyczną, wellness, witalność, sport, biznes czy coaching: TimeWaver oferuje Państwu nowe i holistyczne podejście!

Istnieją trzy główne produkty TimeWaver dla Państwa gabinetu:

  • TimeWaver Frequency: Urządzenie medyczne dla pracowników służby zdrowia.
  • TimeWaver Pro: Narzędzie wellness dla osób zajmujących się holistycznym zdrowiem, a także cenne narzędzie dla profesjonalistów biznesowych i coachów.
  • TimeWaver Cardio: Profesjonalne urządzenie do pomiaru fali tętna i obliczania zmienności rytmu serca (HRV).
TimeWaver
Dołączcie Państwo do rodziny TimeWaver!

Ponad 2000 profesjonalistów na całym świecie korzysta z technologii Pola Informacyjnego TimeWaver i aplikacji częstotliwościowych, a ich liczba stale rośnie!

Na kolejnych stronach przedstawimy Państwu ogólny przegląd tego, jak nasze rozwiązania, nasze produkty i nasz zespół mogą Państwa wspierać. Systemy TimeWaver, opracowane przez Marcusa Schmieke, opierają się na unikalnych koncepcjach; dlatego zapoznanie się z nimi wymaga nieco czasu i zaangażowania.

Życzymy ciekawej lektury i stymulujących spostrzeżeń.
Czekamy na odpowiedź na wszelkie Państwa pytania.

TimeWaver Medical Practice

Stosowanie częstotliwości

w Państwa gabinecie lekarskim

TimeWaver Holistic Health

Stosowanie częstotliwości

dla holistycznego zdrowia

TimeWaver Pro

TimeWaver Pro

dla holistycznego dobrostanu

TimeWaver Cardio

TimeWaver Cardio

HRV w połączeniu z technologią TimeWaver

TimeWaver Coaching

Moduł Coachingowy

Oprogramowanie dla profesjonalnego coachingu

TimeWaver BIZ

Kontroluj swój biznes. Kontroluj swój świat.

Stosowanie
częstotliwości

w Państwa gabinecie lekarskim

Stosowanie
częstotliwości

dla holistycznego zdrowia

TimeWaver Pro

dla holistycznego dobrostanu

TimeWaver
Cardio

HRV w połączeniu z
technologią TimeWaver

Moduł
Coachingowy

Oprogramowanie dla
profesjonalnego coachingu

TimeWaver BIZ

Kontroluj swój biznes.
Kontroluj swój świat.

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

TimeWaver

Kalendarz wydarzeń

Czekamy na spotkanie z Państwem! Poznajcie TimeWaver i jego produkty, pomysły i usługi! Wszystkie daty wydarzeń, jak również bogaty program seminariów i webinarów można znaleźć tutaj:

TimeWaver

Newsletter

Zapiszcie się Państwo do naszego newslettera i bądźcie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami w świecie TimeWaver. Zapiszcie się Państwo do bezpłatnego newslettera TimeWaver tutaj:

TimeWaver Event Calendar

Kalendarz wydarzeń

Czekamy na spotkanie z Państwem! Poznajcie TimeWaver i jego produkty, pomysły i usługi! Wszystkie daty wydarzeń, jak również bogaty program seminariów i webinarów można znaleźć tutaj:

TimeWaver Newsletter

Newsletter

Zapiszcie się Państwo do naszego newslettera i bądźcie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami w świecie TimeWaver. Zapiszcie się Państwo do bezpłatnego newslettera TimeWaver tutaj:

TimeWaver Information Field Study

Badanie nad zastosowaniem technologii Pola Informacyjnego

Poszukujemy ochotników do badań mających na celu ocenę analizy Pola Informacyjnego i harmonizacji z systemem TimeWaver dla dobrego samopoczucia.

Uwaga: Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce. Określenia użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem.

1 TimeWaver jest zarejestrowanym znakiem towarowym Marcusa Schmieke.

I would like to receive a brochure about
Broschures
Name
*wymagane
Hidden
Hidden

I would like to subscribe to the newsletter

Note: You can cancel the free TimeWaver Newsletter at any time. Your data will only be used for sending the newsletter. We will not pass on your data to third parties. You can find more information about the handling of user data in our privacy policy.

Chcę otrzymać broszurę na temat
Broschures
Name
*wymagane
Hidden
Hidden

Chcę zapisać się do newslettera

Uwaga: W każdej chwili można anulować subskrypcję bezpłatnego biuletynu TimeWaver. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu. Nie będziemy przekazywać danych użytkownika stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w naszej polityce prywatności.